Teenused ja hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hind kujuneb vastavalt töömahule ja  dokumentide arvule kuus. Teenused on läbipaistvad ja soodsad. Lisaküsimuste korral pöördu julgesti minu poole.

Teenusest

Kanded koostatakse kliendilt saadud algdokumentide alusel.

Algdokumendid on: ettevõtte poolt väljastatud müügiarved; saadud ostuarved; sularahaarved ja kviitungid; saatelehed; maksekorraldused; pangakonto väljavõtted; kuluaruanded koos kuludokumentidega; lähetuse otsused; lähetuse aruanded koos kuludokumentidega; kassadokumendid (sissetuleku ja väljamineku orderid); lepingud, volitused; aktid, otsused, käskkirjad, protokollid, korraldused jne. 

Teenused ja hinnakiri

5

Raamatupidamisteenuste esitamine jooksavalt või kord kuus

5

Pangatehingud, vajadusel ka ülekanded

5

Majandusaasta aruannete koostamine

5

Algdokumentide kontrollimine ja sisestamine

5

Statistikaametile aruannete esitamine

5

Pearaamatu toimingud

5

Erisoodustusmaksud

5

Vajadusel jooksva dokumentatsiooni koostamine

5

Käibeandmike koostamine

5

Vahearuannete koostamine bilanss ja kasumiaruanne, rahavoogude aruanne

5

Palgaarvestus

5

Ostu-ja müügiarvete sisestamine, koostamine ja väljastamine

5

Maksudeklaratsioonide õigeaegne esitamine Maksu-ja Tolliametile (TSD, KMD, VD jm)

5

Põhivarade arvestus

5

Lao toimingud

5

Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kliendi soovil

Väike, aga tubli

pakett

 

40€

 

kuni 50 dokumenti

majandusaasta aruande koostamine

e-arve saatmine

kuni 2 töötajat

iga järgnev töötaja 3 eurot

sisaldab töötaja palgaarvestust, puhkusetasude arvestust või lõpparve arvestust 

Harju keskmine

pakett

 

50€

 

51-76 dokumenti

majandusaasta aruande koostamine

e-arve saatmine

kuni 2 töötajat

iga järgnev töötaja 3 eurot

sisaldab töötaja palgaarvestust, puhkusetasude arvestust või lõpparve arvestust 

Mahukas

pakett

 

60€

 

77-99 dokumenti

majandusaasta aruande koostamine

e-arve saatmine

kuni 2 töötajat

iga järgnev töötaja 3 eurot

sisaldab töötaja palgaarvestust, puhkusetasude arvestust või lõpparve arvestust 

Korteriühistu

pakett

 

2,5€

korter

koostamine korteriomanikele ja makseteatiste saatmine

maksete ettevalmistamine

aruandluse koostamine

Raamatupidamisteenuse hinnakirjas sisaldub ka: deklaratsioonide esitamine (TSD, KMD, VD); vajadusel deklaratsioonide parandamine; Maksu-ja Tolliametis maksude tasumise ajatamise taotlemine; Maksu-ja raamatupidamisalane nõustamine; Raamatupidamise teostamine; Kliendi poolt soovitud aruandeid (bilanss, kasumiaruanne).

Majandusaasta aruande koostamine 

Raamatupidamise seadus defineerib ettevõtjad nende suuruse alusel nelja gruppi – mikroettevõtja, väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja. Nende alusel määratakse igale grupile aruande miinimumnõuded. 

Kehtib aga üldine põhimõte, et ettevõtja võib alati otsustada põhjalikuma aruande formaadi kasuks. Seda eriti siis, kui ettevõttel on potentsiaalseid huvigruppe, kellele tema aastaaruanne võiks suuremat huvi pakkuda. 

Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot. 

Mikroettevõte peab esitama lühendatud bilansi, kasumiaruande ning olenevalt ettevõtja tegevusest kuni kolm lisa. Mikroettevõtja aastaaruanne on enamasti väga lühike ning annab edasi vaid minimaalse info. 

Väikeettevõtja on äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest. 

Väikeettevõte peab esitama lühendatud majandusaasta aruande, mis koostatakse lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist ning koosneb kahest põhiaruandest: detailne bilanss ja kasumiaruanne ning kuni 9 lisa. Väikeettevõtja peab koostama ka tegevusaruande. 

Keskmise suurusega ettevõtja on äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest. 

Suurettevõtja on äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest. 

Kliendile alates 50€ (sõltuvalt mahust)

Võta ühendust!

Asukoht

Viljandimaa

Telefon

+372 59185603